Tehnički ured

Svojim klijentima pružamo tehničku podršku za sve naše proizvode i tehnologije prema principima:

 • Celovita rešenja izolacije u vašim projektima - projektujemo odgovarajuće izolacione sisteme za svaki projektni zadatak.
 • Brza rešenja za probleme na vašem gradilištu - ispravno i detaljno analiziramo stanje na osnovu koga predlažemo odgovarajuće kvalitetno rešenje.
 • Tražimo rešenja za specifične situacije, jer ne postoji univerzalno rešenje za svaki slučaj! - predani smo prilagođavanju Vašim potrebama i donošenju brzih odluka prema konkretnim okolnostima. Ovo je fleksibilnost koje obično nema u većim firmama.

Uz kvalitetne proizvode i tehničku podršku tokom realizacije projekta, ključni su faktori koji utiču na uspešan završetak projekta.

 

DRACOMERXov tehnički ured pružiti će Vam stručnu podršku kroz:

 • projektovanje kompletnog  hidroizolacionog  rešenja za objekte (uključujući slojeve konstrukcije)
 • izradu elaborata fizike zgrade
 • razradu detalja odabranih rešenja (u CAD-u)
 • izradu troškovnika
 • interni nadzor kod izvođenja radova hidroizolacija
 • obuku i certificiranje novih izvođača i praćenje njihovog rada
 • praćenje globalnih trendova na području hidro izolacija i uvođenje novih rešenja prilagođenih našoj građevinskoj praksi
 • održavanje seminara za permanentno stručno usavršavanje arhitekata i građevinara na području hidro izolacija
 • održavanje stručnih predavanja i obuka prodajnog osoblja trgovaca koji u svojoj ponudi nude DRACOMERX-ove hidroizolacije

 Tehnička stručnost je najbolja garancija!

Za sva pitanja i predloge možete da nam se obratite tako da popunite priloženi formular