O nama

DRACO je firma specijalizirana za hidroizolacije koja postavlja standarde za hidroizolacione sisteme.

Firma je osnovana 1997 kako bi pružila najbolja tehnička rešenja i stručnost na gradilištu. Posle desetljeća iskustva u građevinarstvu i na području hidroizolacija suočili smo se sa time da tradicionalni sistemi nisu mogli rešiti probleme te smo odlučili uvesti na tržište nove tehnologije.

Danas, sa velikim entuzijazmom, pružamo know-how na zahtevnom području hidroizolacija.

Misija našeg odjela istraživanja i razvoja te tehničkog odjela je da dizajniraju i razviju najbolje hidroizolacione proizvode i sisteme koji će u stvarnosti odgovoriti na konstruktivne zahteve modernog doba. Posvećeni smo pružanju specifičnih rešenja za svaku situaciju jer ne postoji univerzalno rešenje za svaki pojedini slučaj.

Sukladno našoj fleksibilnosti i poslovnim principima možemo se u potpunosti koncentrirati na specifične zahteve vašeg projekta.

 

Istraživanje i razvoj

Naš odjel istraživanja i razvoja koncentriran je na stvaranje proizvoda koji su učinkoviti i jednostavni za ugradnju. Krećemo od jednostavnih ideja i sirovina, a njihovim kombiniranjem stvaramo inovativne i učinkovite proizvode.

 

Proizvodnja

Prilikom proizvodnje provodi se stalna kontrola kvalitete sirovina ali i svake serije gotovih proizvoda.

Kako bi osigurali visoku kvalitetu, svi procesi su sertificirani sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001. Posebnu pažnju posvećujemo zaštiti okoline šta potvrđuje sertifikat ISO 14001.

 

Tehnička podrška

Aktivno surađujemo sa arhitektima u fazi projektiranja pružajući im detaljnu razradu projekta i tehničku dokumentaciju.

Tijekom ugradnje naših sistema i mi smo na gradilištu zajedno sa građevinarima.

 

Veleprodaja

 

Maloprodaja 


/li